DANH MỤC: Công Sở

Lì xì nơi công sở đầu năm

Ngày đầu năm dù chưa thực sự bắt tay vào làm việc nhưng các nhân viên đều có mặt đầy đủ để được sếp mừng tuổi.…