Chỉ dẫn biện pháp tự lau chùi vệ sinh máy điều hòa tại gia

Chỉ dẫn biện pháp tự lau chùi vệ sinh máy điều hòa tại gia

Việc sử dụng máy lạnh đã trở thành quá quen thuộc với một số gia đình Việt Nam và để dùng thiết bị này tốt hơn, chúng ta cần có các hiểu biết cơ bản cả về việc hoạt động cũng như lau chùi vệ sinh máy lạnh, bảo dưỡng máy điều hòa không khí. Làm sạch thường niên sẽ làm cho chúng ta giảm thiểu được nhiều vấn đề hư hỏng của máy điều hòa không khí và bạn có khả năng tự vệ sinh lau chùi máy lạnh tại nhà theo các bước chỉ dẫn sau đây.
Thiết bị cần trang bị để tự làm sạch máy điều hòa không khí
Để có khả năng làm sạch máy điều hòa không khí tại nhà, bạn có thể sử dụng những dụng cụ, đồ dùng sau:
Bơm tăng áp đây là thiết bị bơm nước có áp suất cao sử dụng để xịt rửa những khe kim loại trên giàn lạnh, giàn nóng rất sạch. Phương thức dùng bơm này rất dễ dàng, chỉ cần cắm 1 đầu vòi vào chậu nước, đầu kia ấn nút để xịt nước bất cứ lúc nào cần. Nếu như bạn không có máy bơm tăng áp thì bình xịt kính, bình tưới cây cũng có thể dùng khá hiệu quả.
Tại nhà bạn có thể sử dụng bọc nilong to, hoặc chế áo mưa thành một túi to sao cho có khả năng chứa đựng nước bẩn trong quá trình xịt rửa giàn lạnh trong nhà.
Tuốc-nơ-vít sử dụng để gỡ những ốc vít trên giàn lạnh.
Nguồn nước sạch để xịt rửa, không cần cho thêm chất tẩy rửa trường hợp máy điều hòa nhiệt độ bẩn quá.
Khăn sạch hay bọc nilon dùng để ngăn không cho nước bắn vào bo mạch điện tử gây ra hỏng.
Nước rửa chén hoặc chất tẩy tương tự để làm sạch lớp vỏ nhựa giàn lạnh.
Vậy là bạn đã có thể chuẩn bị tự vệ sinh máy điều hòa ở nhà được rồi.
Các bước để tự làm sạch máy điều hòa không khí ở nhà
Bước 1: Bật máy điều hòa và kiểm tra xem máy có vận hành bình thường không?
Bước 2: Làm sạch mặt trước bao gồm: tấm chắn và lưới lọc của giàn lạnh
Cắt điện máy lạnh. Tiếp đó, sử dụng tuốc-nơ-vít mở các ốc bắt trên vỏ giàn lạnh nhăm tháo phần vỏ nhựa bên ngoài ra. Mặt trước nhấc lên cao hơn chiều ngang và kéo ra để nhấc phần vỏ nhựa bên ngoài này ra. Sau đó bạn tháo những tấm lọc bụi khỏi giàn lạnh.
Làm sạch dịu nhẹ với nước và 1 miếng bọt biển bé. Khi rửa không được nhấn quá mạnh. Lúc dùng chất tẩy rửa trung tính cần rửa nhẹ nhàng.
Sử dụng vòi xịt nước mạnh cho trôi hết bụi khỏi lưới, để lưới khô ráo rồi lắp trở lại máy điều hòa.
Không nên làm khô máy trực tiếp phía dưới ánh sáng mặt trời.
Bước 3: Rửa sạch giàn lạnh, lá kim loại của giàn lạnh
Sử dụng khăn sạch hoặc túi nilon che đậy kín phần bo mạch giàn lạnh để hạn chế các tia nước trong quá trình xịt rửa bị bắn vô.
Treo cố định túi nilon tự chế hay máng tôn hay võng vải nilon để hứng nước bẩn chảy xuống phía dưới.
Dùng bình xịt nước áp lực xịt mạnh nước sạch dần dần vào những lá kim loại của giàn lạnh. Lưu ý là chỉ xịt tia nước gọn vào các lá kim loại, không xịt vào các bộ phận khác và phải xịt từ từ để nước kịp thoát qua lỗ thoát nước.
Sau khi xịt xong, đóng máy điều hòa nhiệt độ lại để như thế ít nhất 30 phút mới cắm điện trở lại.
Bước 4: Rửa giàn nóng
Tắt máy điều hòa, rút điện hay ngắt điện tại cầu dao điện, sử dụng vòi nước hay bình xịt nước áp lực xịt vào những lá kim loại của giàn nóng. Chú ý xịt nước thẳng hướng những khe giữa các lá kim loại; xịt không thẳng hướng có thể làm lệch những lá kim loại làm cho sau này không khí kém tiếp xúc.
Bạn có thể dùng 1 cái tuốc-nơ-vít dài để cố định cánh quạt giàn nóng nhằm xịt rửa dễ dàng hơn.
Bước thứ năm: Gắn lại mặt trước máy điều hòa
Sau khi hoàn tất việc xịt rửa giàn lạnh, những tấm lọc bụi và rửa sạch phần vỏ nhựa bạn hãy tiến hành lắp lại mọi thứ như cũ. Để khoảng 30 phút cho máy lạnh ráo.
Mở máy điều hòa không khí và kiểm tra lại máy lạnh có chạy tốt hay không.
Phải xem trọng vấn đề lau chùi vệ sinh máy điều hòa nhiệt độ nếu như bạn muốn dùng máy điều hòa nhiệt độ bền lâu và hiếm hỏng hóc hơn. Trong trường hợp không có thời gian để tự vệ sinh lau chùi máy điều hòa không khí của mình thì bạn có thể liện lạc với để được những kỹ thuật viên có tay nghề của chúng tôi đến tại nhà trợ giúp.

Admin

11 bình luận trong “Chỉ dẫn biện pháp tự lau chùi vệ sinh máy điều hòa tại gia

 1. Pingback: superkaya88
 2. Pingback: 웹툰 사이트
 3. Ηello all, guyѕǃ I know, my meѕsagе mау be toо spесifіc,
  Βut mу ѕіster found niсe mаn hеre аnd theу mаrrіеd, so how аbout mе?! 🙂
  Ι am 23 years old, Μarіа, frоm Romaniа, I knоw Εnglish аnd German languageѕ аlso
  Аnd… Ι hаvе ѕpеcific disеaѕе, nаmed nymphomаnіa. Ԝhо know what iѕ thiѕ, can underѕtаnd me (bettеr to sаy іt immеdiаtely)
  Ah yеѕ, I cоok vеry taѕty! and I lovе not оnlу coоk ;))
  Ιm rеal gіrl, nоt prostitutе, аnd looking for sеrіouѕ аnd hot relatіonѕhіp…
  Αnуwаy, уou can fіnd my profіlе herе: http://dayfibsiohussudis.gq/idl-38833/

 4. Hiǃ
  I’ve noticed that manу guуѕ prеfer regulаr gіrlѕ.
  Ι applaudе the mеn оut thеrе whо had thе ballѕ tо еnjоy thе love of manу wоmen and сhоoѕе the оne that hе knew wоuld be hіѕ best friеnd durіng the bumрy аnd сrazy thing called life.
  Ι wаntеd tо bе thаt friеnd, nоt juѕt а ѕtablе, reliable аnd borіng housеwіfe.
  Ι аm 22 уеarѕ оld, Каrіnа, frоm the Czech Republіс, know Еnglish lаnguagе also.
  Αnywaу, уou сan fіnd my prоfilе herе: http://madehussuimi.tk/idl-46648/

 5. Pingback: Taurus Pistols
 6. Pingback: togel terpercaya
 7. Ηi!
  Ι’ve notіcеd thаt many guyѕ prefer regulаr gіrls.
  Ι applаudе thе mеn out there whо had thе bаllѕ tо еnϳоy the lоvе of many womеn аnd сhооse thе оnе thаt hе knеw wоuld bе hiѕ bеst friеnd during thе bumpy аnd crаzу thing called lifе.
  I wanted tо bе that frіеnd, nоt ϳuѕt а stаble, relіаblе and bоring houѕеwіfе.
  I am 25 years оld, Саtherіnа, frоm thе Сzech Rеpublic, know Еnglіsh lаnguаge аlѕо.
  Αnywау, you can fіnd mу profіlе here: http://cleaniteres.tk/idl-15872/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *